facebook_pixel

Tema

Publisert den 27. april 2017 | av Fred Arthur Asdal

0

Full fart på bakrommet før frist for registrering

Medlemsregistrering for triatlonklubber gir økt innflytelse, økt tilskudd og økt fremtidig aktivitet. Siste frist er søndag.

Tekst: Fred Arthur Asdal Foto: Kai-Otto Melau og Triatlars 

I løpet av april må alle triatlonklubber sende nøkkelopplysninger til NIF via KlubbAdmin. Siden begynnelsen av april har Frode Jørgensen i Norges Triatlonforbund arbeidet med å bistå klubbene med medlemsregistreringen.

– Jeg ringer rundt til de største og mest aktive klubbene, og så svarer vi så godt vi kan på alle de henvendelsene vi får, sier Jørgensen som har travle dager denne uka.

Siste frist for medlemsregistreringen er nemlig førstkommende søndag.

De siste årene har antallet klubber i NTF vokst betydelig. I år har antallet passert 180 klubber. Mange triatlonklubber er imidlertid ukjent med medlemsregistreringen.

– De større idrettslagene har rutiner på dette. Men innen triatlon er det mange mindre klubber som ikke er vant med å registrere medlemmene sine, sier Jørgensen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Antallet klubber i NTF er de siste åra økt til over 180. Aktivitet øker muligheten for tilskudd til disse klubbene.

Den som gjør rapporteringen må ha egen profil i Min Idrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Idrettsregistreringen skal rapportere om det totale medlemstallet og fordelingen på aktive medlemmer. I tillegg skal det innleveres protokoll fra årsmøte, oversikt over styreverv og kontaktopplysninger.

– For å øke aktiviteten innen triatlon er vi avhengig av økt innflytelse og økt tilskudd, sier Jørgensen, som mener medlemsregistreringen er særlig viktig.

– Antall registrerte medlemmer danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Samtidig gir flere medlemmer mer politisk tyngde og gjennomslagskraft, sier Jørgensen, som understreker at rapporteringen til NIF er obligatorisk.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Medlemmer i klubbene kan være aktive på flere måter, også som funksjonærer.

Jørgensen opplever at flere klubber ikke har forstått at medlemmer kan registreres på flere grener! Det vil si at alle som regelmessig deltar i idrettslagets aktiviteter, som trenere, ledere, lagledere og utøvere, skal registreres.

– Og har man deltatt i flere grener, enten på trening eller konkurranse, så skal man registreres i hver enkelt gren, sier Jørgensen.

– Det betyr at et medlem i en triatlonklubb som også har deltatt i swimrun, altså skal registreres på både triatlon og akvatlon.

Når det gjelder hva som er et ”aktivt” medlem, så er det definert som et medlem som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende.

– Med ”deltagelse” menes både at vedkommende selv utøver idretten gjennom trening eller konkurranser, men også at medlemmet tilrettelegger for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dermed omfatter registeringen også trenere, lagledere og andre som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget, sier Jørgensen.

– Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg omfattes også. Det er med andre ord mye som kvalifiserer til aktivitet i et idrettslag!

Fristen for rapportering er 30. april.


Om forfatteren

MAMIL, firebarnsfar, forfatter, foredragsholder og arrangør. Jobber hardt og kontinuerlig for å holde sin indre sofagris i sjakk. Liker seg best på de lange distansene.Kommentarer er stengt.

Til toppen ↑
  • Siste innlegg

  • Instagram

  • Arkiv


Share This