Tema

Publisert den 19. mai 2016 | av Fred Arthur Asdal

0

Når ulykken inntreffer

3atlet har i en serie artikler tatt opp sikkerheten til utøverne og ansvaret til arrangørene. I dag sendte Norges Triatlonforbund ut et nyhetsbrev til sine klubbmedlemmer om retningslinjer for ansvar, sikkerhet, forsikring og lisens.

Hva tenker du og din klubb om dette?

Her er teksten som NTF sendte ut:

Når ulykken inntreffer
Ingen planlegger å seile i et grasiøst svalestup over sykkelstyret i 40 kilometer i timen, for et mindre grasiøst møte med autovernet. Ingen har lyst til å se kameraten gjøre det heller. Men det skjer. I tillegg til å gjøre fryktelig vondt blir det fort kostbart. En karbonsykkel smadret til støv er lei å lime sammen. For ikke å snakke om et liv.

Hvem sitter med ansvaret etter en ulykke?
I norsk idrett er det et kryssende ansvar mellom utøver, klubb og anleggseier. Grovt sett er regelen at utøveren har et selvstendig ansvar for seg selv ved egen trening. Klubben har ansvaret for utøverne når de organiserer en trening.

Når får klubben et ansvar for andre utøvere?
All trening i regi av klubb utløser et ansvar. Annonseres det på klubbens nett/sosiale medier at det skal sykles langtur en søndag formiddag, så er dette trening i regi av klubben. Klubben har da ansvar for alle som er med på treningen – selv de som ikke er medlemmer! Treningskaruseller uten tidtaking eller rangering er også organisert trening. Her har klubben ansvaret for alle som deltar.

Hvor går grensen mellom trening og konkurranse?
I det øyeblikket det er tidtaking, startnummer eller en form for rangering, vil arrangementet anses å være en konkurranse. Mange av dagens treningskaruseller og treningstriatlon/duatlon/akvatlon faller inn under denne definisjonen.

MERK: Er det en konkurranse som har en sykkeletappe, som vil være tilfelle for både triatlon- og duatlonkonkurranser, så er det å regne som et sykkelritt. Da må klubben innhente tillatelse fra politiet. Dette kommer av vegtrafikkloven. At klubben eller deltagerne har en form for ansvarsforsikring (lisens) for deltagerne vil bli stilt som krav fra politiet for å gi tillatelse. I tillegg må klubben gjøre en sikkerhetsvurdering, ha gode sikkerhetstiltak og følge forbundets konkurranseregelverk.

Eksempel: En fast treningstriatlon eller –duatlon som inviteres til og organiseres i klubb er å regne som organisert trening. Er det i tillegg tidtaking, startnummer eller en form for rangering, vil det kvalifisere til en konkurranse.

Hva med konkurranser i andre idretter?
Hvert særforbund er selvstendige juridiske enheter med egne lisenser. Deltagelse i konkurranser som ligger under et annet særforbund krever lisens hos dette særforbundet. Det finnes ingen multilisens på tvers av forbund. Sykkelritt krever sykkellisens, svømmestevner krever svømmelisens osv. En triatlet kan ikke forvente å være dekket av NTFs helårslisens hvis utøver stiller til start i et sykkelritt – selv om utøver mener det er trening til triatlon. Utøveren må i tillegg ha enten en engangslisens eller helårslisens hos sykkelforbundet.

Ta ansvar. Krev lisens.
Løsningen for å rydde mange av spørsmålene rundt ansvar av veien er å kreve at alle som deltar på klubbens arrangement (det være seg trening eller konkurranse) har løst helårslisens. Enten i arrangørklubben, eller i en annen klubb.

Gjøres det enkle tiltak for å møte krav til sikkerhet og dere stiller krav om at deltagerne på aktiviteten har lisens – da er det fritt frem for både å trene og konkurrere trygt i klubbsammenheng.

Åpne arrangement
Åpne arrangement tillatt for alle er viktige bidrag for å vise frem idretten vår. Det er også en viktig rekrutteringsarena for mange klubber. Men vi vil så nødig at dere ute i klubbene eller de som trener sammen med dere blir sittende igjen med «Svarteper» hvis det skjer en ulykke.

Ønsker du eller klubben din å arrangere åpne treningssamlinger for å rekruttere flere til klubben/idretten, er engangslisensen for treningssamlinger et veldig bra alternativ. Da er både utøver og klubb sikret dersom noe skulle skje. En slik engangslisens krever ikke medlemskap i klubb.

Løsningen er helårslisens
Helårslisensen sørger for at utøver er dekket hele året, enten han trener individuelt eller organisert i klubb. Lisensen gir en forsikring som gjelder idrettsskade under konkurranser, i organisert trening som er relevant for idretten og aktivitet i regi av NTF, klubb eller krets.

Helårslisensen til Triatlonforbundet gir utøver en forsikring som gjelder på all individuell trening, så lenge utøver har på seg treningsantrekk – både i inn- og utland. Dette er særegent for triatlon fordi så mange av utøverne våre trener mye på egenhånd utenfor klubbtreninger.

For voksne koster lisensen 400 kroner. For ungdom fra 13-19 år er helårslisensen gratis. Barn er dekket av NIFs idrettsforsikring for barn. Det er også mulig å tegne en utvidet lisens til 650 kr for voksne og 175 kr for ungdom. Den gir en noe utvidet dekning enn helårslisensen, og er et tilbud til de som ønsker å ha et høyere maksbeløp ved erstatning for skader, tap og død.

Alt om lisens finner du på forbundets nettsider.

Trygg idrett for alle!
Norges Triatlonforbund vil ha trygg idrett for alle. Derfor vil vi også informere om hvilken risiko klubber og utøvere tar ved å delta på treninger og konkurranser uten lisens.

Vi fraråder på det sterkeste å se mellom fingrene med å la ikke-lisensierte utøvere delta i organiserte aktiviteter (trening eller konkurranse) uten at klubben har sørget for forsikringsdekning for dette, eller at deltageren har egen forsikring i tilfelle ulykke. Dere vil bli stilt til ansvar hvis noe skjer.

De som deltar på konkurranser og trener sammen må ikke være medlem i klubben som arrangerer aktiviteten. Men vær bevisst klubbens ansvar som arrangør, og krev at de som trener sammen med dere har en lisens, uansett klubbtilhørighet.

Hva med en ansvarsfraskrivelse fra deltageren?
Enkelte har brukt en løsning med å la deltagerne signere en ansvarsfraskrivelse for deltakelse på trening eller konkurranse uten lisens. Vi fraråder på det sterkeste å bruke eller tilby dette, fordi det gir en falsk trygghet både til klubben og utøveren.

En klubb som har en konkurranse vil komme i et arrangøransvar dersom det blir påvist at klubben har opptrådt uaktsomt ved for eksempel ikke ha hentet inn tillatelse fra politiet eller at de har manglende eller utilfredsstillende sikkerhetstiltak. Da er deltagernes lapp om at de har fraskrevet seg ansvaret for seg selv lite eller ingenting verdt. Og for deltageren som plukker tenner, ryggvirvler og restene av sykkelen sin ut fra autovernet, så er det som skulle være lek og moro, blitt en blodig og kostbar affære. Da er det ikke alltid like lett å si at «den som er med på leken må jo tåle steken».

Ta gjerne kontakt med forbundskontoret ved spørsmål rundt arrangement, lisens og sikkerhet.


Om forfatteren

MAMIL, firebarnsfar, forfatter, foredragsholder og arrangør. Jobber hardt og kontinuerlig for å holde sin indre sofagris i sjakk. Liker seg best på de lange distansene.Kommentarer er stengt.

Til toppen ↑
  • Siste innlegg

  • Instagram

  • Arkiv


Share This